Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАШЕ БАЧЕННЯ

Освіта - це потужна зброя, яка перетворює світ і допомагає людям зробити його кращим. Ми навчаємо наших студентів знанням з управління, але водночас формуємо керівників майбутнього, тих, кому доведеться керувати комерційними та некомерційними організаціями у третьому та четвертому десятиріччях ХХІ століття.

Світ змінюється на наших очах і ми змінюємося разом з ним. Керівник майбутнього має поєднати у собі здатність до змін та адаптивність зі здатністю до створення стабільного організаційного середовища, без якого є неможливим розвиток жодної організації.

Наше бачення базується на трьох принципах:

Розумі – здатності людини мислити, аналізувати та робити висновки.

Результаті – кінцевому наслідку управлінських дій.

Якості – ступені досконалості управлінських рішень, які визначаються розумом та професійним досвідом.

Ось чому наше бачення дозволяє нам стверджувати, що:

ЗНАННЯ СТВОРЮЮТЬ ЯКІСТЬ!НАША МІСІЯ

Сприяти формуванню адаптивних і суспільно відповідальних керівників шляхом теоретичного навчання та розвитку особистих і професійних здібностей наших студентів.НАША СИМВОЛІКА

Символом факультету менеджменту є синій трикутник з золотими літерами ФМ (факультет менеджменту) на ньому, вписаний у коло синього кольору.

Коло та трикутник символізують наше прагнення до гармонії та досконалості у поєднанні із зусиллями до підкорення висот науки управління.

Синій колір традиційно ототожнюється з порядком, допомагає досягти спокою, загострює інтуїцію та сприяє винайденню творчих ідей. Жовтий колір спонукає керівника до серйозних кроків і змін, підвищує самооцінку, сприяє концентрації та самоорганізації. До того ж, обидва ці кольори є кольорами нашого національного прапору, а у ширшому сенсі - символами нашої країни.

Латинська мова є давньою мовою науки та академічної спільноти, тому саме нею викладено наш девіз «MENTEM RESULTARET QUALITAS» – «Розум Результат Якість».

Рік «2002» є роком створення факультету на базі колишнього економічного факультету ДВНЗ "НГУ". Саме 2002 року економічний факультет нашого університету було трансформовано в Інститут економіки із включенням до його складу двох факультетів - менеджменту та фінансово-економічного.


© 2006-2022 Інформація про сайт