Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Презентація для студентів "Як обрати вибіркові дисципліни на дистанційній платформі"

Як обрати дисципліни для вивчення? (інформаційний плакат)

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2024/2025 навчальний рік (2023 рік вступу)


Фахові навчальні дисципліни

Аналіз даних та методи оптимізації в підприємницькій діяльності

Ведення ділових переговорів
Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі

Організація праці підприємця

Рекрутинг

Самоменеджмент

Міжнародна економічна інтеграція

Формування ефективної команди

Менеджмент у неприбутковій сфері

Тренінг курс "Практика трудових відносин"


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2024/2025 навчальний рік (2022 рік вступу - нормативний термін навчання та 2023 рік вступу - скорочений термін навчання)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Бізнес у соціальних мережах

Психологія бізнесу

Управління стартап-проєктами

Управління діловими конфліктами

Цифрова трансформація бізнесу

Бізнес-проєкти економіки України в умовах війни та в повоєнний період

Основи лідерства (крім спеціальності 076)

Діловий та світський етикет

Креативне управління

Керівництво та влада

Англійська мова для медіаграмотності

Професійно-орієнтована іноземна мова

Ділова іноземна мова

Міжнародний етикет

Психологія PR і реклами

Основи європейського врядування


Фахові навчальні дисципліни

Екаунтинг

Інтернет-бізнес

Венчурний бізнес

Технічне регулювання бізнесу

Управління бізнес-процесами в логістиці

Стратегічні партнерства в бізнесі

Національні бізнес-культури

Управління змінами

Економіка зеленого бізнесу

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

Економіка суспільного сектору

Персональний брендинг та управління діловим іміджом

Соціально-психологічні основи ділового спілкування

Функціональна логістика

Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності

Управління сталістю в ланцюгах створення вартості

Управління сталим розвитком

Конфліктологія

Управління перевезеннями

Управління комерційною діяльністю

Менеджмент якості

Event-менеджмент

Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів

Міжнародне ціноутворення

Тіньова економіка

Міжнародна економіка

Глобальні виклики сталого розвитку

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Демократія: від теорії до практики

Global Governance

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2024/2025 навчальний рік (2021 рік вступу)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Зв'язки з громадськістю в бізнесі

Політичний PR

Антикварний бізнес

Повоєнна економіка України - інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку

Міжкультурні комунікації в бізнес-середовищі

Управління емоційним інтелектом

Волонтерський туризм

Фінансова психологія

Бренд України у світовому просторі

Захист прав і свобод людини


Фахові навчальні дисципліни

Управління нематеріальними активами бізнесу

Експертна оцінка предметів антикваріату та колекціонування

Економічна безпека

Трансфер технологій

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління

Особистий та професійний розвиток в бізнесі

Бізнес-моделювання

Бізнес-коучинг

Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку

Соціальна відповідальність бізнесу

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Управління персоналом в органах публічної влади

Управління потенціалом та розвитком підприємства

Бізнес-планування 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний бізнес

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці

Економіка логістики

Трансфер інновацій у логістичних системах

Основи корпоративного управління

Інструменти фінансового аналізу в управлінні

Управління витратами

Валютна та податкова політика зарубіжних країн

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій

Теорія стратегічної взаємодії

Міжнародні торгово-економічні відносини

Міжнародне гуманітарне співробітництво

EUFIN: фінансові інновації в Європейському просторі


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2023 рік вступу)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
Етика публічної діяльності
Технології саморозвитку особистості
Інноваційне лідерство
Суспільна політика та врядувння
Професійні та особисті компетентності менеджера
Рекреаційні та курортні ресурси України
Психологія продажів на високотехнологічних ринках
Європейські інструменти громадянської smart-активності для сталого розвитку громад
Smart-менеджмент сталого розвитку громад у цифрову еру
Інтелектуальна власність

Фахові навчальні дисципліни

Публічне управління соціальною та гуманітарною сферою
Стратегія і тактика ділових переговорів
Методи оптимізації бізнесу
Міжнародний бізнес
Управління іміджом підприємства
Економічна безпека підприємництва
Економічне забезпечення управлінської діяльності
Формування проєктної команди
Взаємодія влади, бізнесу та суспільства
Управління інтелектуальним потенціалом фірми
Психологія управління в бізнесі
Організація діяльності державного службовця
Муніципальне самоврядування
Управління ІТ-проєктами
Управління місцевим економічним розвитком
Логістика
PR у проєктній діяльності
Антикризовий менеджмент та адаптивне управління зовнішньоекономічною діяльністю
Менеджмент міжнародної маркетингової діяльності
Логістичний контролінг у зовнішньоекономічній діяльності
Міжнародний логістичний менеджмент
Інформаційні системи підтримки зовнішньоекономічної діяльності
Антикризове управління
Стратегічне управління сталим розвитком
Контролінг процесів виробничої та логістичної діяльності
Інформаційні системи підтримки діяльності організацій
Крос-культурне управління в міжнародній діяльності


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2023 рік вступу скороченого терміну навчання спеціальності 076 Підприємництво та торгівля)
Фахові навчальні дисципліни

Аналіз даних та методи оптимізації в підприємницькій діяльності
Ведення ділових переговорів
Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі
Організація праці підприємця

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2022 рік вступу)
Фахові навчальні дисципліни

Аналіз даних та методи оптимізації в підприємницькій діяльності
Ведення ділових переговорів

Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі
Організація праці підприємця

Рекрутинг

Основи бізнесу та ліцензування

Екологічне підприємництво

Управління проєктами

Самоменеджмент

Міжнародна економічна інтеграція

Формування ефективної команди

Менеджмент у неприбутковій сфері


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2021 рік вступу)
Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Бізнес у соціальних мережах

Психологія бізнесу

Управління стартап-проєктами

Управління діловими конфліктами

Бізнес-проєкти економіки України в умовах війни та в повоєнний період

Основи лідерства

Діловий та світський етикет

Креативне управління

Керівництво та влада

Тренінг-курс «Сам собі турагент»

Психологія PR і реклами

Дистанційне навчання

Громадянське суспільство і політична участь

Енергетична безпека

Європейські стандарти сучасного парламентаризму

Основи європейського врядування

Основи забезпечення інформаційної безпеки

Англійська мова для медіаграмотності

Професійно-орієнтована іноземна мова

Ділова іноземна мова


Фахові навчальні дисципліни

Екаунтинг

Інтернет-бізнес

Венчурний бізнес

Технічне регулювання бізнесу

Внутрішній економічний механізм

Управління бізнес-процесами в логістиці

Стратегічні партнерства в бізнесі

Національні бізнес-культури

Управління змінами

Економіка зеленого бізнесу

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

Економіка суспільного сектору

Персональний брендинг та управління діловим іміджом

Соціально-психологічні основи ділового спілкування

Функціональна логістика

Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності

Управління сталістю в ланцюгах створення вартості

Управління сталим розвитком

Конфліктологія

Управління перевезеннями

Управління комерційною діяльністю

Менеджмент якості

Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів

Міжнародне ціноутворення

Тіньова економіка

Міжнародна економіка

Глобальні виклики сталого розвиткуПерелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2020 рік вступу)
Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Антикварний бізнес

Зв'язки з громадськістю в бізнесі (крім спеціальності 281)

Політичний PR

Повоєнна економіка України- інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку

Міжкультурні комунікації в бізнес-середовищі

Управління емоційним інтелектом

Волонтерський туризм

Громадянське суспільство і політична участь

Енергетична безпека

Захист прав і свобод людини

Європейські безпекові механізми

Основи забезпечення інформаційної безпеки


Фахові навчальні дисципліни

Управління нематеріальними активами бізнесу

Експертна оцінка предметів антикваріату та колекціонування

Економічна безпека

Трансфер технологій

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління

Особистий та професійний розвиток в бізнесі

Бізнес -моделювання

Бізнес-коучинг

Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку

Соціальна відповідальність бізнесу

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Управління персоналом в органах публічної влади

Управління потенціалом та розвитком підприємства

Бізнес-планування 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний бізнес

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці

Економіка логістики

Трансфер інновацій у логістичних системах

Основи корпоративного управління

Інструменти фінансового аналізу в управлінні

Управління витратами

Валютна та податкова політика зарубіжних країн

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій

Теорія стратегічної взаємодії

Міжнародні торгово-економічні відносини

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт