Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Презентація для студентів "Як обрати вибіркові дисципліни на дистанційній платформі"

Як обрати дисципліни для вивчення? (інформаційний плакат)


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2022 рік вступу)
Фахові навчальні дисципліни

Аналіз даних та методи оптимізації в підприємницькій діяльності

Ведення ділових переговорів

Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі

Організація праці підприємця

Рекрутинг

Основи бізнесу та ліцензування

Екологічне підприємництво

Управління проєктами

Самоменеджмент

Міжнародна економічна інтеграція

Формування ефективної команди

Менеджмент у неприбутковій сфері


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2021 рік вступу)
Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Бізнес у соціальних мережах

Психологія бізнесу

Управління стартап-проєктами

Управління діловими конфліктами

Бізнес-проєкти економіки України в умовах війни та в повоєнний період

Основи лідерства

Діловий та світський етикет

Креативне управління

Керівництво та влада

Тренінг-курс «Сам собі турагент»

Психологія PR і реклами

Дистанційне навчання

Громадянське суспільство і політична участь

Енергетична безпека

Європейські стандарти сучасного парламентаризму

Основи європейського врядування

Основи забезпечення інформаційної безпеки

Англійська мова для медіаграмотності

Професійно-орієнтована іноземна мова

Ділова іноземна мова


Фахові навчальні дисципліни

Екаунтинг

Інтернет-бізнес

Венчурний бізнес

Технічне регулювання бізнесу

Внутрішній економічний механізм

Управління бізнес-процесами в логістиці

Стратегічні партнерства в бізнесі

Національні бізнес-культури

Управління змінами

Економіка зеленого бізнесу

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

Економіка суспільного сектору

Персональний брендинг та управління діловим іміджом

Соціально-психологічні основи ділового спілкування

Функціональна логістика

Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності

Управління сталістю в ланцюгах створення вартості

Управління сталим розвитком

Конфліктологія

Управління перевезеннями

Управління комерційною діяльністю

Менеджмент якості

Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів

Міжнародне ціноутворення

Тіньова економіка

Міжнародна економіка

Глобальні виклики сталого розвиткуПерелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2023/2024 навчальний рік (2020 рік вступу)
Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Антикварний бізнес

Зв'язки з громадськістю в бізнесі (крім спеціальності 281)

Політичний PR

Повоєнна економіка України- інноваційно-інвестиційний проєкт розвитку

Міжкультурні комунікації в бізнес-середовищі

Управління емоційним інтелектом

Волонтерський туризм

Громадянське суспільство і політична участь

Енергетична безпека

Захист прав і свобод людини

Європейські безпекові механізми

Основи забезпечення інформаційної безпеки


Фахові навчальні дисципліни

Управління нематеріальними активами бізнесу

Експертна оцінка предметів антикваріату та колекціонування

Економічна безпека

Трансфер технологій

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління

Особистий та професійний розвиток в бізнесі

Бізнес -моделювання

Бізнес-коучинг

Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку

Соціальна відповідальність бізнесу

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

Управління персоналом в органах публічної влади

Управління потенціалом та розвитком підприємства

Бізнес-планування 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний бізнес

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці

Економіка логістики

Трансфер інновацій у логістичних системах

Основи корпоративного управління

Інструменти фінансового аналізу в управлінні

Управління витратами

Валютна та податкова політика зарубіжних країн

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій

Теорія стратегічної взаємодії

Міжнародні торгово-економічні відносини


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2022 рік вступу)


Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
Етика публічної діяльності
Технології саморозвитку особистості
Інноваційне лідерство
Суспільна політика та врядувння
Професійні та особисті компетентності менеджера
Рекреаційні та курортні ресурси України
Волонтуризм
Психологія продажів на високотехнологічних ринках

Фахові навчальні дисципліни
Публічне управління соціальною та гуманітарною сферою
Стратегія і тактика ділових переговорів
Методи оптимізації бізнесу
Міжнародний бізнес
Управління іміджом підприємства
Економічна безпека підприємництва
Економічне забезпечення управлінської діяльності
Формування проєктної команди
Взаємодія влади, бізнесу та суспільства
Управління інтелектуальним потенціалом фірми
Економічне обгрунтування бізнес-рішень
Психологія управління в бізнесі
Дизайн організації
Організація діяльності державного службовця
Управління ІТ проєктами
Управління місцевим економічним розвитком
Керівник адміністративної служби
Антикризовий менеджмент та адаптивне управління зовнішньоекономічною діяльністю
Менеджмент міжнародної маркетингової діяльності
Логістичний контролінг у зовнішньоекономічній діяльності
Міжнародний логістичний менеджмент
Інформаційні системи підтримки зовнішньоекономічної діяльності
Антикризове управління
Стратегічне управління сталим розвитком
Контролінг процесів виробничої та логістичної діяльності
Інформаційні системи підтримки діяльності організацій
Крос-культурне управління в міжнародній діяльностіПерелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2021 рік вступу)

Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2020 рік вступу за нормативним терміном навчання )

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Бізнес у соціальних мережах

Психологія бізнесу

Управління стартап-проєктами

Управління діловими конфліктами

Основи лідерства

Діловий та світський етикет

Креативне управління

Керівництво та влада

Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів

Англійська мова для медіаграмотності

Професійно-орієнтована іноземна мова

Ділова іноземна мова

Креативна економіка

Особисте страхування

Маркетинг туристичних послуг

Міжнародні гранти та академічна мобільність


Фахові навчальні дисципліни

Функціональна логістика

Мотиваційний менеджмент та економіка праці

Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності

Управління сталістю в ланцюгах створення вартості

Управління сталим розвитком

Конфліктологія

Управління перевезеннями

Управління комерційною діяльністю

Екаунтинг

Інтернет-бізнес

Венчурний бізнес

Технічне регулювання бізнесу

Внутрішній економічний механізм

Управління бізнес-процесами в логістиці

Стратегічні партнерства в бізнесі

Національні бізнес-культури

Управління змінами

Економіка зеленого бізнесу

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

Економіка суспільного сектору

Персональний брендинг та управління діловим іміджом

Міжнародне ціноутворення

Тіньова економіка

Інституціональна економіка

Міжнародна економіка

Глобальні виклики сталого розвитку


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2020 рік прийому за скороченим терміном навчання)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни

Управління нематеріальними активами бізнесу

Експертна оцінка предметів антикваріату та колекціонування

Економічна безпека

Трансфер технологій

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління

Особистий та професійний розвиток в бізнесі

Бізнес-моделювання

Бізнес-коучинг

Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку

Управління потенціалом та розвитком підприємства

Бізнес-планування

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний бізнес

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці

Економіка логістики

Трансфер інновацій у логістичних системах

Основи корпоративного управління

Інструменти фінансового аналізу в управлінні

Управління витратами


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік (2020 рік вступу за нормативним терміном навчання)

Фахові навчальні дисципліни
Формування команди бізнес-проєкту
Ведення ділових переговорів
Екологічна економіка
Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі
Екологічне підприємництво
Рекрутинг
Управління проектами
Методи прийняття управлінських рішень
Організація праці підприємця
Основи бізнесу та ліцензування
Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів
Міжнародна економіка
Самоменеджмент
Формування ефективної команди

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік (2020 рік прийому за скороченим терміном навчання)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills
Управління конфліктами в публічному адмініструванні
Етика публічної діяльності
Персональний брендинг та управління діловим іміджом
Стратегічні партнерства в бізнесі
Діловий та світський етикет
Лідерство і управління
Креативне управління
Особисте страхування
Англійська мова для медіаграмотності
Професійно-орієнтована іноземна мова
Ділова іноземна мова
Фахові навчальні дисципліни
Екаунтинг
Логістика
Інтернет-бізнес
Венчурний бізнес
Економіка  природокористування
Національні бізнес-культури
Регіональна економіка
Внутрішній економічний механізм підприємства
Економіка підприємства на ринку послуг
Кадрове забезпечення підприємницької діяльності
Управління змінами
Управління соціальною та екологічною безпекою
Інфраструктура підприємницької діяльності
Соціально-економічний розвиток громад
Конфліктологія
Управління перевезеннями
Функціональна логістика
Менеджмент трудових процесів
Управління сталим розвитком
Мотиваційний менеджмент та економіка праці
Управління ланцюгами створення цінностей
© 2006-2023 Інформація про сайт