Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Факультет менеджменту створено у 2002 році, як результат реорганізації економічного факультету, що існував з 1993 року. Факультет менеджменту є структурною частиною Навчально-наукового інституту економіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Історія факультету нерозривно пов’язана з управлінням комерційними підприємствами та підготовкою фахівців для потреб бізнесу і промисловості. Серед наших випускників – керівник міжнародної консалтингової фірми «Roland Berger Strategy Consultants», головний екологічний аудитор німецької корпорації «Heidelberg Cement», керівник регіонального відділу продажів української корпорації «Interpipe», представники казначейств та спеціалісти з корпоративних фінансів «Приватбанку», «Украгазбанку» та інших фінансових установ, менеджери проектів вітчизняних та закордонних ІТ-компаній, успішні власники бізнесу.

Пропоновані нашим студентам освітні програми підготовки ґрунтуються на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, застосовують комплексний підхід до адміністрування підприємницької діяльності малих та середніх підприємств шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтовані на використання сучасних інформаційних технологій. Бакалаврські та магістерські освітні програми містять набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими ресурсами підприємств, маркетинговою діяльністю, економіко-математичного моделювання, базової практичної та поглибленої мовної підготовки. В межах програм передбачений також вільний вибір дисциплін як фахового спрямування, так і орієнтованих на розвиток Soft Skills.

На факультеті менеджменту діють дві найстаріші економічні кафедри нашого закладу вищої освіти – кафедра менеджменту  (заснована у 1931 році як кафедра економіки, організації і планування гірничої промисловості) та кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин (заснована у 1952 році як кафедра політичної економії).

Науково-педагогічними співробітниками кафедр факультету успішно вирішуються наукові завдання управління стійким функціонуванням підприємств та оптимізації використання їхнього ресурсного потенціалу, управління ланцюгами поставок та зовнішньоекономічними операціями, підвищення ефективності підприємницької діяльності та розвитку міжнародних економічни відносин.НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

За спеціальністю 073 "Менеджмент":
  • Бакалаврів з менеджменту за освітньою програмою 
"Менеджмент"
  • Магістрів з менеджменту за освітніми програмами:            
"Адміністративний менеджмент"
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
"Менеджмент організацій і логістика"
"Управління проєктами"

За спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":
  • Бакалаврів з підприємництва, торгівельної та біржової діяльності за освітньою програмою 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
  • Магістрів з підприємництва, торгівельної та біржової діяльності  за   освітньою програмою
 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

За спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування":
  • Бакалаврів з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою
"Публічне управління та адміністрування"
  • Магістрів з публічного управління та адміністрування  за освітньою програмою
  • "Публічне управління та адміністрування" 

За спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини":
  • Бакалаврів з міжнародних економічних відносин за освітньою програмою
іжнародні економічні відносини"

ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВХОДИТЬ

На кафедрах факультету працює 12 професорів ( у тому числі дев"ять докторів економічних наук та один академік Національної академії наук України), 40 доцентів (кандидатів наук), 8 старших викладачів, 10 викладачів..


© 2006-2020 Інформація про сайт