Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2021 рік вступу )

Фахові навчальні дисципліни


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2020 рік вступу за нормативним терміном навчання )

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Бізнес у соціальних мережах

Психологія бізнесу

Управління стартап-проєктами

Управління діловими конфліктами

Основи лідерства

Діловий та світський етикет

Креативне управління

Керівництво та влада

Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів

Англійська мова для медіаграмотності

Професійно-орієнтована іноземна мова

Ділова іноземна мова

Креативна економіка

Особисте страхування

Маркетинг туристичних послуг

Міжнародні гранти та академічна мобільність


Фахові навчальні дисципліни

Функціональна логістика

Мотиваційний менеджмент та економіка праці

Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності

Управління сталістю в ланцюгах створення вартості

Управління сталим розвитком

Конфліктологія

Управління перевезеннями

Управління комерційною діяльністю

Екаунтинг

Інтернет-бізнес

Венчурний бізнес

Технічне регулювання бізнесу

Внутрішній економічний механізм

Управління бізнес-процесами в логістиці

Стратегічні партнерства в бізнесі

Національні бізнес-культури

Управління змінами

Економіка зеленого бізнесу

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

Економіка суспільного сектору

Персональний брендинг та управління діловим іміджом

Міжнародне ціноутворення

Тіньова економіка

Інституціональна економіка

Міжнародна економіка

Глобальні виклики сталого розвитку


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік (2020 рік прийому за скороченим терміном навчання)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills

Фахові навчальні дисципліни

Управління нематеріальними активами бізнесу

Експертна оцінка предметів антикваріату та колекціонування

Економічна безпека

Трансфер технологій

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління

Особистий та професійний розвиток в бізнесі

Бізнес-моделювання

Бізнес-коучинг

Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку

Управління потенціалом та розвитком підприємства

Бізнес-планування

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний бізнес

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці

Економіка логістики

Трансфер інновацій у логістичних системах

Основи корпоративного управління

Інструменти фінансового аналізу в управлінні

Управління витратамиПерелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік (2021 рік вступу)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
Етика публічної діяльності
Публічне управління соціальною та гуманітарною сферою
Публічна політика та врядування
Професійні та особисті компетентності менеджера
Економічна психологія
Психологія продажів на високотехнологічному ринку

Фахові навчальні дисципліни
Стратегія і тактика ділових переговорів
Методи оптимізації бізнесу
Міжнародний бізнес
Управління іміджом підприємства
Економічна безпека підприємництва
Економічне забезпечення управлінської діяльності
Формування проєктної команди
Управління змістом робіт
Економічне обґрунтування інноваційних рішень
Управління трудовими ресурсами
Керівник адміністративної служби
Теорія організації
Організація діяльності державного службовця
Публічна служба
Муніципальне самоврядування
Управління ІТ проєктами
Управління місцевим економічним розвитком
Антикризове управління зовнішньоекономічною діяльністю
Менеджмент міжнародної маркетингової діяльності
Логістичнийй контролінг у зовнішньо економічній діяльності
Міжнародний логістичний менеджмент
Інформаційні системи підтримки зовнішньоекономічної діяльності
Антикризовий менеджмент
Вимірювання та управління стійкістю
Контролінг процесів виробничої та логістичної діяльності
Інформаційні системи підтримки діяльності організацій


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік (2020 рік вступу за нормативним терміном навчання)

Фахові навчальні дисципліни
Формування команди бізнес-проєкту
Ведення ділових переговорів
Екологічна економіка
Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі
Екологічне підприємництво
Рекрутинг
Управління проектами
Методи прийняття управлінських рішень
Організація праці підприємця
Основи бізнесу та ліцензування
Презентація інформаційно-аналітичних даних для економістів та менеджерів
Міжнародна економіка
Самоменеджмент
Формування ефективної команди

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік (2020 рік прийому за скороченим терміном навчання)

Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills
Управління конфліктами в публічному адмініструванні
Етика публічної діяльності
Персональний брендинг та управління діловим іміджом
Стратегічні партнерства в бізнесі
Діловий та світський етикет
Лідерство і управління
Креативне управління
Особисте страхування
Англійська мова для медіаграмотності
Професійно-орієнтована іноземна мова
Ділова іноземна мова
Фахові навчальні дисципліни
Екаунтинг
Логістика
Інтернет-бізнес
Венчурний бізнес
Економіка  природокористування
Національні бізнес-культури
Регіональна економіка
Внутрішній економічний механізм підприємства
Економіка підприємства на ринку послуг
Кадрове забезпечення підприємницької діяльності
Управління змінами
Управління соціальною та екологічною безпекою
Інфраструктура підприємницької діяльності
Соціально-економічний розвиток громад
Конфліктологія
Управління перевезеннями
Функціональна логістика
Менеджмент трудових процесів
Управління сталим розвитком
Мотиваційний менеджмент та економіка праці
Управління ланцюгами створення цінностей© 2006-2022 Інформація про сайт