Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Факультет менеджменту створено у 2002 році, як результат реорганізації економічного факультету, що існував з 1993 року. Факультет менеджменту є структурною частиною Навчально-наукового інституту економіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Історія факультету нерозривно пов’язана з управлінням комерційними підприємствами та підготовкою фахівців для потреб бізнесу і промисловості. Серед наших випускників – керівник міжнародної консалтингової фірми «Roland Berger Strategy Consultants», головний екологічний аудитор німецької корпорації «Heidelberg Cement», керівник регіонального відділу продажів української корпорації «Interpipe», представники казначейств та спеціалісти з корпоративних фінансів «Приватбанку», «Украгазбанку» та інших фінансових установ, менеджери проектів вітчизняних та закордонних ІТ-компаній, успішні власники бізнесу.

Пропоновані нашим студентам освітні програми підготовки ґрунтуються на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, застосовують комплексний підхід до адміністрування підприємницької діяльності малих та середніх підприємств шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтовані на використання сучасних інформаційних технологій. Бакалаврська та магістерські освітні програми містять набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими ресурсами підприємств, маркетинговою діяльністю, економіко-математичного моделювання, базової правничої та поглибленої мовної підготовки. В межах програм можливі  спеціалізації, які зазначені нижче.

На факультеті менеджменту діють дві найстаріші економічні кафедри нашого закладу вищої освіти – кафедра менеджменту  (заснована у 1931 році як кафедра економіки, організації і планування гірничої промисловості) та кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин (заснована у 1952 році як кафедра політичної економії).

Науково-педагогічними співробітниками кафедр факультету успішно вирішуються наукові завдання оптимізації використання виробничих ресурсів, розробки виробничих програм, управління ланцюгами поставок та зовнішньоекономічними операціями вітчизняних підприємств, економіки природокористування та сталого розвитку.НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА
  • Бакалавр з менеджменту
  • Бакалавр з підприємництва, торгівельної та біржової діяльності
  • Бакалавр з публічного управління та адміністрування
  • Магістр з менеджменту за спеціалізаціями:              
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Менеджмент організацій і адміністрування
Управління проектами
Логістика
- Управління інноваційною діяльністю
 
Магістр з підприємництва, торгівельної та біржової діяльності  за спеціалізаціями:   
- Підприємництво 
- Бізнес-адміністрування
- Економіка та організація бізнесу
- Міжнародний бізнес 
 
Магістр з публічного управління та адміністрування   
 Магістр з економіки за спеціалізацією "Економіка природокористування"  


ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВХОДИТЬ

На кафедрах факультету працює 12 професорів ( у тому числі дев"ять докторів економічних наук та один академік Національної академії наук України), 40 доцентів (кандидатів наук), 8 старших викладачів, 10 викладачів..


© 2006-2020 Інформація про сайт