Національний гірничий університет — відповідність Часу
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Факультет менеджменту створено у 2002 році, як результат реорганізації економічного факультету, який, в свою чергу, був створений у 1993 році. Факультет менеджменту є структурною частиною Інституту економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». Історія факультету нерозривно пов’язана з управлінням комерційними підприємствами та підготовкою фахівців для потреб бізнесу і промисловості. Серед наших випускників – керівник міжнародної консалтингової фірми «Roland Berger Strategy Consultants», головний екологічний аудитор німецької корпорації «Heidelberg Cement», керівник регіонального відділу продажів української корпорації «Interpipe», представники казначейств та спеціалісти з корпоративних фінансіцв «Приватбанку», «Украгазбанку» та інших фінансових установ, менеджери проектів вітчизняних та закордонних ІТ-компаній, успішні власники бізнесу.

Пропонована нашим студентам освітня програма підготовки ґрунтується на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до адміністрування підприємницької діяльності малих та середніх підприємств шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Бакалаврська та магістерські освітні програми містять набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління матеріальними, фінансовими, людськими ресурсами підприємств, маркетинговою діяльністю, економіко-математичного моделювання, базової правничої та поглибленої мовної підготовки. В межах програми можливі наступні спеціалізації: логістика, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, управління персоналом, управлінський облік, маркетинг-менеджмент, бізнес-економіка.

На факультеті менеджменту діють дві найстаріші економічні кафедри нашого вищого навчального закладу – кафедра менеджменту виробничої сфери (заснована у 1931 році як кафедра економіки, організації і планування гірничої промисловості) та кафедра економічної теорії та основ підприємництва (заснована у 1952 році як кафедра політичної економії).

Науково-педагогічними співробітниками кафедр факультету успішно вирішуються наукові завдання оптимізації використання виробничих ресурсів, розробки виробничих програм, управління ланцюгами поставок та зовнішньоекономічними операціями вітчизняних підприємств.НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА


ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВХОДИТЬ

На кафедрах факультету працює 12 професорів ( у тому числі вісім докторів економічних наук), 40 доцентів, 8 старших викладачів, 10 викладачів, 30 асистентів.


© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт